Αιμοκάθαρση ήπατος - MARS

Το MARS (Molecular Absorbents Recirculating System) κατασκευάστηκε στη Γερμανία από τους Strange και Mitzner.
Στόχος της μεθόδου
Η αφαίρεση όλων των τοξικών ουσιών, που προκαλούν δυσλειτουργία του ήπατος.
Το σύστημα αυτό είναι κλειστό, “επανακυκλοφορούν σύστημα” εμπλουτισμένο με μοριακά στοιχεία, για την προσκόλληση και αφαίρεση των τοξικών ουσιών.
Η αφαίρεση τόσο των υδατοδιαλυτών, όσο και των συνδεδεμένων με πρωτεΐνη τοξινών (που είναι υπεύθυνες για την ηπατική ανεπάρκεια) οδηγεί σε ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάνηψη των ηπατικών κυττάρων.

Απομάκρυνση των συνδεδεμένων με πρωτεΐνη τοξινών αλλά και υδατοδιαλυτών τοξινών αφορά ουσίες όπως :
Αμμωνία, Χολερυθρίνη, Χολικά οξέα, Αρωματικά αμινοξέα, Λιπαρά οξέα βραχείας και μέσης αλύσου, Τρυπτοφάνη, Χαλκός, Κρεατινίνη, Ουρία, Διαζεπάμη .


Συσκευή MARS (Molecular Adsorbents Recirculating System) με την οποία γίνεται η αιμοκάθαρση του ήπατος


Ενδείξεις
A)    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
(χρόνια ιογενής ηπατίτις, αλκοολική ηπατική νόσος, αυτοάνοσοι και μεταβολικές νόσοι, κρυψογενής κίρρωση)
Επιπλοκή με: υπερχολερυθριναιμία, ασκίτη, κιρσούς οισοφάγου – αιμορραγία Γ.Ε.Σ, ηπατική εγκεφαλοπάθεια Ι/ΙΙ, ηπατονεφρικό σύνδρομο, σήψη (SIRS), φλεγμονές (γενικευμένες), ηπατική εγκεφαλοπάθεια ΙΙΙ/ΙV, ανεπάρκεια πολλών οργάνων (ΜOF)
B)    ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΙΑ
(ισχαιμική ηπατίτιδα, οξεία ιογενής ηπατίτιδα,  φαρμακευτικής αιτιολογίας ηπατική ανεπάρκεια όπως από παρακεταμόλη, δηλητηρίαση με μανιτάρια, οξεία λιπώδη εκφύλιση)
Επιπλοκή με: υπερχολερυθριναιμία, ηπατική εγκεφαλοπάθεια Ι/ΙΙ, ηπατονεφρικό σύνδρομο, σήψη, ηπατική εγκεφαλοπάθεια ΙΙΙ/ΙV, ανεπάρκεια πολλών οργάνων (ΜOF)
Γ)    ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Δ)    ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ 
Ε)    ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΝΗΣΜΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Θετική επίδραση

 • Θνησιμότητα
 • Αιμοδυναμική
 • Ηπατική Λειτουργία
 • Ηπατική Εγκεφαλοπάθεια
 • Νεφρική Λειτουργία
 • Ενδοηπατική Χολόσταση
 • Δεσμευτική  ικανότητα αλβουμίνης

Πλεονεκτήματα μεθόδου

 • Εκλεκτική και αποτελεσματική απομάκρυνση των συνδεδεμένων με πρωτεΐνη τοξινών αλλά και υδατοδιαλυτών τοξινών.
 • Ρύθμιση του ισοζυγίου ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας.
 • Έλεγχος του σακχάρου και του γαλακτικού οξέος.
 • Υψηλή ασφάλεια λόγω της βιοσυμβατικής μεμβράνης.
 • Βέλτιστη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας λόγω συνεχούς ανακύκλωσης της αλβουμίνης.
 • Συμβατό με τις συνήθεις συσκευές αιμοκάθαρσης.
 • Έλεγχος θερμοκρασίας της ανακυκλούμενης αλβουμίνης.
 • Ελάχιστες απαιτήσεις σε προσωπικό πριν και κατά τη συνεδρία.
Copyright ©2008 Yannis Tsaliagos