Α΄ Γενικό Βραβείο του Δ. & Θ. Κ. «ΥΓΕΙΑ» κατά τις Εξετάσεις του έτους 2001 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.