Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons – International 2 Membership.