Υποτροφία της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους 2002, ύψους 5870 Euros που αθλοθετήθηκε από την Johnson & Johnson Hellas.